Genre | Meest gelezen

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacy Statement

Weblezen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als deze worden vastgelegd dan is dat om de werking van deze website mogelijk te maken. Met datzelfde doel gebruikt deze site ook cookies - kleine bestandjes op uw computer die bijvoorbeeld onthouden met welk e-mailadres en wachtwoord u de laatste keer was ingelogd. Weblezen verstrekt geen gegevens van gebruikers aan derden, tenzij we u daar uitdrukkelijk om hebben gevraagd en u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Gebruikersvoorwaarden

Deze website is een uitgave van weblezen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen weblezen en de gebruiker van deze site. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden opgesteld weblezen wanneer hij gebruik maakt van deze site. 

Copyright

Auteursrechten voorbehouden © Weblezen 2011. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij weblezen.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van weblezen met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.